Máy tán đinh cần dài

Máy tán đinh cần dài

Dùng trong việc sản xuất các loại thùng nhựa Đanpla , vợt TENIS .

Tốc độ tán 45 đinh/1phút