Máy tán đinh bán tự động

Máy tán đinh bán tự động

Dùng để tán đinh rive thân có lỗ trong sx bàn nghế nội thất ,mũ bảo hiểm thiết bị y tế ....