Chi tiết sản phẩm

Máy tán đinh cần dài


Mã sản phẩm :
Liên hệ

Dùng trong việc sản xuất các loại thùng nhựa Đanpla , vợt TENIS .

Tốc độ tán 45 đinh/1phút