Chi tiết sản phẩm

Bu lông lục giác chìm


Mã sản phẩm :
Liên hệ

Bu lông lục giác chìm

d
5
6
8
10
12
P
0.8
1.0
1.25
1.5
1.75
D
8.5
10
13
16
18
H
5
6
8
10
12
S
4
5
6
8
10
lo
 
 
 
 
 
          L   max
50
60
150
150
150
              min
10
15
25
30
30